RODO - Przetwarzanie danych osobowych - obowiązek informacyjny


Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Kędziorek prowadzący działalność gospodarczą pod 
firmą 1sat.pl Piotr Kędziorek z siedzibą w Bezrzeczu, ul. Nowowiejska 1E.


I.  Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1.    Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe (imię, nazwisko, adres, data urodzenia , nr tel., email, ponieważ są one niezbędne w celu świadczenia dla Państwa usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

2.    Przetwarzamy również Państwa dane osobowe określone powyżej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania  ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.

3.    W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji dotyczących nowości i promocji (newsletter) przetwarzam Państwa dane osobowe zwykłe w 
postaci adresu email.

4.    Celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy sprzedaży, a w przypadku newslettera 
przesyłanie informacji o nowościach i promocjach które znajdują się w naszej ofercie.

II. Odbiorcy danych osobowych

1.    Odbiorcami Państwa danych osobowych są: Biuro Usług Księgowych, podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne, hostingodawca, podmioty 
realizujące zamówienia, dostawcy, banki przetwarzające Państwa płatności.

III. Czas przetwarzania danych osobowych

1.    Państwa dane osobowe podane w związku z zawartą umową będą przechowywane przez  okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej 
umowy, jak również po jej ustaniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

2.    W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Vat Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i 
rachunkowe.

3.    Państwa dane osobowe podane w zgodzie na przesłanie newslettera przetwarzane będą do dnia wycofania przez Państwa zgody.

IV Prawa osoby której dane dotyczą

1.    Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych.

2.    Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia 
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V Konsekwencje niepodania danych

1.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia przez nas usług. W razie niepodania danych osobowych usługi przez nas 
świadczone niestety nie będą mogły być realizowane.

2.    Wyrażenie zgody oraz podanie danych osobowych w stosunku do przesyłania Państwu newslettera jest całkowicie dobrowolna, w przypadku jej 
niewyrażenia nie będą Państwo otrzymywać żadnych informacji dotyczących nowości i promocji oferowanych przeze mnie.

VI Profilowanie

1.    Państwa dane nie są profilowane przez nas w sposób zautomatyzowany.

 
Scroll